Zajęcia otwarte w grupie dzieci 4-letnich

Zajęcia otwarte w grupie dzieci 4-letnich
20 czerwca odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców, których celem było zaprezentowanie zdobytych przez dzieci umiejętności. Dzieci wykonywały zadania związane z następstwem pór roku, przeliczały. Podczas zabawy z piłką wymieniały skojarzenia związane z latem. Zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. Po skończonych zajęciach dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki-książki.