Wizja przedszkola

[su_animate type=”bounceInDown” duration=”2″]

Nasze przedszkole dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju Dziecka poprzez działalność profilaktyczną, stymulacyjną, kompensacyjną i kolektywną w rodzinnej atmosferze, poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji, wychowuje  ludzi wierzących we własne siły, przyjaźnie nastawionych do otoczenia, odróżniających dobro od zła, aktywnych w podejmowaniu działań, kreatywnych, potrafiących współpracować w zespole. Nasi Wychowankowie rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają swoją godność Dziecka Bożego a wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.

[/su_animate]