Atuty naszego przedszkola

Misją Salezjańskiego Przedszkola jest wychowywać dobrych

Chrześcijan i uczciwych obywateli, a przede wszystkim szczęśliwe

dzieci, przygotowane pod względem edukacyjnym, emocjonalnym

i społecznym do wkroczenia na kolejne etapy swojego życia.

ATUTY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • jesteśmy małym przedszkolem, na obrzeżach miasta, posiadającym przestrzenne kolorowe, wyremontowane, dobrze wyposażone sale, bezpieczny parking i atrakcyjny plac zabaw,
 • zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 roku życia w godzinach od 7.00 do 17.00 w atrakcyjnej cenie z możliwością odliczeń w przypadku nieobecności dziecka,
 • każde dziecko i jego rodzinę, traktujemy indywidualnie i z szacunkiem,
 • wspomagamy proces adaptacji dziecka w przedszkolu,
 • zapewniamy odpowiednio dobraną, wykwalifikowaną, odpowiedzialną i kreatywną kadrę, stale podnoszącą swe kwalifikacje,
 • stwarzamy warunki do wspólnego z rodzicami wychowania i edukowania dzieci, przez zebrania z ciekawymi ludźmi oraz indywidualne rozmowy
 • zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz rodzinną atmosferę,
 • oferujemy przygotowane na miejscu pyszne, zdrowe, domowe posiłki, uwzględniając potrzeby dietetyczne dzieci,
 • posiadamy bogatą gamę zajęć dodatkowych: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem, warsztaty bębniarskie,
 • organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi dla dzieci oraz atrakcyjne wycieczki
 • bardzo aktywnie współpracujemy z rodzicami, wspólnie podejmujemy różnorakie inicjatywy
 • bierzemy udział z sukcesami w licznych konkursach, przeglądach i olimpiadach dla przedszkolaków
 • zapewniamy dobre przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole (posiadamy klasę „0” )
 • organizujemy wartościowe spotkania z ciekawymi ludźmi dla rodziców, wspierając ich w misji wychowania swych pociech
 • służymy radą i wsparciem w dziele wychowawczym
 • wypożyczamy książki wspomagające w rozwoju dzieci oraz relacji rodzinnych
 • otaczamy modlitwą swoich wychowanków i ich rodziny
 • wprowadzamy  dzieci w świat wiary poprzez codzienną modlitwę, katechezę, wspólnie przeżywany Rok Liturgiczny, szczególnie okres Adwentu, Wielkiego Postu
 • chętnym rodzicom stwarzamy możliwości pogłębienia swej wiary poprzez spotkania ze Słowem Bożym, modlitwę różańcową lub rekolekcje