Przedszkole

coolhandsNiepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Sokołowie Podlaskim jest katolickim przedszkolem prowadzonym przez Siostry Salezjanki Inspektorii Warszawskiej. Wszystkie działania przedszkola opierają się na personalistycznej koncepcji człowieka, systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki oraz systemie prewencyjnym św. Jana Bosko. Poprzez różnorodne inicjatywy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym i formacyjnym dąży do wspomagania wszechstronnego rozwoju wychowanka – w jego sferze duchowej, psychicznej i fizycznej. Działania ukierunkowane są na ścisłej współpracy z Rodzicami wychowanków, opartej na mądrej i odpowiedzialnej miłości do dziecka, które św. Jan Bosko zamyka w słowach „Wychowanie jest sprawą serca”. Przedszkole czynne w godzinach 7:00-17:00. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w czterech grupach wiekowych: 3, 4, 5, 6, – latki.