Tydzień patriotyczny

Tydzień patriotyczny

,,Moja mała ojczyzna” pod takim hasłem upłynął w naszym Przedszkolu Tydzień patriotyczny. Podczas podejmowanych działań dzieci poznawały historię naszej Ojczyzny, jej symbole i najważniejsze dla Polski miejsca oraz wydarzenia. Przedszkolacy słuchali legend, opowiadań oraz wierszy o Polsce. Kształtowanie postawy patriotycznej zaczęliśmy od ukazania piękna najbliższego otoczenia.