Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków

Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków
W grupie Radosne słoneczka realizowany był program „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.