Zasady ruchu drogowego

Dzieci z grupy ,,Radosne słoneczka ” w minionym tygodniu przypominały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku, po ulicy. Na zajęciach poznały znaki drogowe oraz utrwaliły numery alarmowe.