20 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie

10.06.2019 r. Wspólnota Wychowawcza Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek świętowała 20 rocznicę przybycia Jana Pawła II na podlaską ziemię. Dzieci z grupy 4, 5 I 6 latków wyruszyły do miejsca pamięci o tamtych wydarzeniach, jakim jest ołtarz papieski przy sokołowskiej Konkatedrze.Na stopniach ołtarza dzieci odśpiewały pieśń „Drohiczyn, Drohiczyn”. Poświęciliśmy kilka chwil, by dobrze obejrzeć pamiątkowe miejsce. Z uwagą dzieci wysłuchały kilku wspomnień pań I sióstr salezjanek z tego czasu. Dzieci z zerówki odczytały napis „Bóg jest miłością”, próbując szukać znaczenia pęknięcia na krzyżu…wspólnymi siłami
dzieci doszły do wniosku, że miłość Boga może leczyć wszystkie rany…Jest nadzieja, gdy echo słów Papieża Jana Pawła II można dostrzec w nowych pokoleniach. Spotkanie zakończył moment wspólnej modlitwy, na którą dołączył do nas ks. Daniel Jankowski. Po Jego błogosławieństwie dzieci wypuściły w niebo biało żółte balony z radością wołając, jak przed laty ich rodzice „Niech żyje Papież!” Święty Janie Pawle II- módl się za nami. s. Dorota Czyżewska FMA

nasze wspomnienia 🙂