Narodził się Jezus, Boży Syn! Chwalmy Go chwalmy!

W radości i rodzinnej atmosferze przeżyliśmy spotkania świąteczne w każdej grupie. Interpretacja Tajemnicy Wcielenia w wykonaniu najmłodszych i ich rodziców to okazja do refleksji, wzruszenia i wspólnej modlitwy.

BÓG JEST BLISKO! STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM! Ta myśl papieża Franciszka towarzyszyła naszym spotkaniom. Trzymając w ręku opłatek rodziny z przedszkola również stały się sobie bliższe…

Spotkanie w grupie 3 – latków SZCZĘŚLIWE SERDUSZKA

Spotkanie w grupie 4 – latków WESOŁE MOTYLKI

Spotkanie w grupie 5 – latków SZCZĘŚLIWE SŁONECZKA

Spotkanie w grupie 6 – latków KWIATUSZKI DOBROCI

Dziękujemy wszystkim rodzinom za spędzony razem czas i budowanie naszej Wspólnoty Wychowawczej.