Chociaż nie ma Cię wśród nas, w naszych sercach miejsce masz! Koncert „Dzieci Ojcu Świętemu”.

Chociaż nie ma Cię wśród nas, w naszych sercach miejsce masz! Koncert „Dzieci Ojcu Świętemu”.

09.10.2015 r. dzieci pięcioletnie z grupy SZCZĘŚLIWE SERDUSZKA wzięły udział w koncercie „Dzieci Ojcu Świętemu” zorganizowanym  w Sokołowskim Ośrodku Kultury w ramach XV Dnia Papieskiego. Pokaz reżyserowany przez nauczycielki Panią Sylwię Stańczuk i Panią Ksenię Wronkowską, był nawiązaniem do obecności Jana Pawła II niosącego uśmiech i błogosławieństwo… szczególnie najmniejszym. Dzieci w symbolicznym tańcu oddały hołd naszemu Świętemu Rodakowi. Piękne jest to, ze nasi mali artyści zatańczyli z miłością w sercu i wzruszeniem tak, jakby Jan Paweł II był na widowni. Wielkie gratulacje należą się Rodzinom, w których wspomina się osobę wielkiego Papieża i rozpala się miłość do Niego w sercach najmłodszych.

Wyrazy wdzięczności składamy Dyrekcji i Pracownikom SOK za zaangażowanie w przygotowanie tej pięknej inicjatywy…

s. Dorota Czyżewska

Foto relacja ze strony SOK, zapraszamy…

i kilka zdjęć z naszej galerii…