KOCHAM MOJĄ ZIEMIĘ

10.06.2018 r. miłość do rodziny do Polski zgromadziła naszą Wspólnotę Wychowawczą na pikniku niepodległościowym KOCHAM MOJĄ ZIEMIĘ!

Podziękowania:

  • Radzie Rodziców Przedszkola za pomysł i współorganizację…
  • Radzie Pedagogicznej za animowanie zabaw z dawnych lat…
  • Właścicielom Prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej –